Basic Course I ( 8 lessons )

Basic Course I ( 8 lessons )

0.00

Learn the basics of handmade ceramics with this 8 lessons course.

8 Lessons, 2,5h per day/lesson.

Tuesdays and Thursdays morning (10-12:30) and/or afternoon (2-4:30)

Saturdays only afternoon.

You will learn different techniques:

Pinching, Slab Building, Molding shapes out of a mold or shape, trimming, hand wheel, and even glazing.

You will end the course with a basic experience in ceramics and up to 8 final products.

The price of the course for 8 lessons is 3,450.000d. All Materials and firings included.

Sign Up:

https://forms.gle/HNb9ED68Zq6KUmqL6

(Viet)

Khóa làm gốm cơ bản với 8 buổi học.

8 Bài học, 2,5 giờ mỗi ngày/ bài.

Thứ Ba và thứ Năm sáng (10-12: 30) và / hoặc chiều (2-4: 30)

Thứ bảy chỉ có buổi chiều.

Bạn sẽ được học những kỹ thuật khác nhau :

Pinching ( nặn gốm bằng tay), Slab Building ( làm gốm bằng cán lăn) , Molding (Sử dụng các dạng khuôn ), Trimming , Hand wheel ( Bàn xoay tay), và cả tráng men.

Khi khóa học kết thúc bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm cơ bản về gốm sứ và với hơn 8 sản phẩm hoàn thành.

Học phí của khóa học 8 buổi là 3.450.000 vnd. Đã bao gồm nguyên vật liệu và phí nung.

Đăng kí ở đây:

https://forms.gle/HNb9ED68Zq6KUmqL6

sold out
Add To Cart