Coasters Painting

Coasters Painting

0.00

Come to visit our studio and do some painting time without worrying about making a mess with clay.

The price for 4 coasters is 290k per person. All materials included.

We provide 4 coasters and 1h15min with all the materials and costs included. Add a coaster and 15min more for 75k extra.

Firings takes around 2 to 3 weeks to be ready to pick up. If you would like to join our class, please sign up in advance at the link below:

Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSaVzU1M4wbHGDzoJE3OJxgb78jt6diDZ3yfI87kvbn34Djw/viewform

Hãy đến thăm studio của chúng mình và tham gia vẽ lên gốm mà không phải lo lắng về việc bừa bộn khi làm đất sét.

Giá cho 4 đế lót ly là 290k cho một người . Giá đã bao gồm nguyên vật liệu và nung.

Chúng mình cung cấp 4 đế lót ly và 1h15 phút với tất cả các vật liệu và chi phí đã bao gồm. Thêm một chiếc coaster và thêm 15 phút với giá thêm 75k.

Thời gian nung mất khoảng 2 đến 3 tuần để sẵn sàng cho các bạn nhận thành phẩm. Nếu bạn muốn tham gia lớp học của chúng mình, vui lòng đăng ký trước tại link bên dưới:

Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSaVzU1M4wbHGDzoJE3OJxgb78jt6diDZ3yfI87kvbn34Djw/viewform

sold out
Add To Cart