Workshop (single day)

Workshop (single day)

0.00

From Wednesdays to Sundays: morning (10am to 12:30pm) and afternoon (2pm to 4.30pm).

The cost is 550,000 VND per person. This includes clay and all materials as well as the firing. Please note that your ceramic piece will be ready for pick-up 2-3 weeks after your workshop.

If you are interested in any session, please feel free to send us an e-mail with:
- your name,
- the number of people attending
- the date of the class you would like to go
- your mobile number
to: heycamelceramics@gmail.com

or even better, send us a form to:

https://goo.gl/forms/uA5XTVfi5RjQFA1K2

Cancelations: Hey Camel has the right to keep the deposit if the class is cancel within 24h prior the class. Walk-in students would be charged 50k extra fee.

If you need anything else, feel free to let us know.

Lớp học mở từ thứ 4 đến chủ nhật: sáng (10:00 đến 12:30) và chiều (2:00 đến 4:30).

Với học phí 550,000VNĐ/người, đã bao gồm nguyên liệu và nung thành phẩm. Lưu ý bạn có thể nhận thành phẩm sau Workshop từ 2-3 tuần.

Nếu bạn muốn tham gia học, hãy gửi e-mail đến chúng tôi bao gồm:

- Tên

- Số lượng người tham dự

- Ngày tham dự

- Số điện thoại

Với e-mail: heycamelceramics@gmail.com

https://goo.gl/forms/uA5XTVfi5RjQFA1K2

Hủy hẹn: Hey Camel có quyền giữ tiền đặt cọc nếu lớp học bị hủy trong vòng 24 giờ trước khi lớp học. Học viên tham gia tại chỗ chưa đăng kí trước sẽ phải trả thêm 50k phí.

Trong trường hợp bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.

sold out
Add To Cart